Údržba zeleně

Poskytujeme veškeré služby v oblasti správy a údržby zeleně:

Zakládání, rekonstrukce a sečení trávníků, úprava překopů v zelených plochách. Výsadba stromů, keřů a květinových záhonů. Výsadba liniové a doprovodné zeleně. Péče o květinové a travnaté plochy ve městě. Prořez okrasných stromů, keřů, stříhání živých plotů. Rekonstrukce a údržba travnatých hřišť, výsev trávníku a pokládka travních koberců. Revitalizace zeleně a toku. Odstranění nežádoucích porostů, frézování, štěpkování a kácení stromů. Řezaní za pomocí lezecké techniky. Řezání ve výškách pomocí plošin. Projektování a návrhy řešení zahrad, truhlářské práce, stavba teras, zahradních domku a jiného mobiliáře.

« 1 z 5 »